Визија:
Да се биде познато претпријатие што ја чувствува довербата.

Мисија:
Постигнување во кариерата. Достигнувања од вас и од мене.

Деловна филозофија:
Луѓето ориентирани, наука и технологија како прво.

Вредности:
Успех на клиентите, претприемништво и иновации, интегритет.

Претпријатие Дух:
Да се осмелите да бидете пионери, осмелете да бидете одговорни.
Добро како златото, бидете строги по нечија побарувачка.
Бидете строги во нечии барања, спремни да жртвувате.